1 / 5
SNEL & EFFICIËNT
IDEAAL VOOR CLUSTERAPOTHEKEN
2 / 5
VERWERKEN VAN MEERDERE RECEPTEN
(BATCH) ALS ZIJNDE ÉÉN RECEPT
3 / 5
BESPAAR MIN. 50% PER RECEPTREGEL
T.O.V. CENTRAL FILLING
4 / 5
AUTOMATISCH BIJ DE GROOTHANDEL
BESTELLEN OF UIT VOORRAAD VERZAMELEN
5 / 5
MULTITASKING, GELIJKTIJDIG
ETIKKETEREN/SORTEREN EN VERPAKKEN
 
Werkwijze Speed Filling
Speed Filler
De Speed Filler is de machine waarmee medicijnen van een etiket worden voorzien en vervolgens automatisch tot op recept niveau worden verdeeld. De Speed Filler is een semi automatische oplossing waarbij het werk van de operator vereenvoudigd en verminderd wordt. Op deze manier kan met een minimum aan werknemers een zeer hoge capaciteit gecreëerd worden zodat Local Filling in uw apotheek loont.
Werkwijze etiketteren & invoeren
De operator plaats een krat met daarin de benodigde medicijnen op de meegeleverde standaard. Vervolgens neemt de operator een voor een de medicijnen uit de krat en scant de barcode op het medicijn er wordt dan automatisch een etiket geprint voor het desbetreffende geneesmiddel welke door de operator op het medicijn kan worden geplakt. Ter controle wordt vervolgens de barcode op het medicijnetiket gescand en dan zal de machine d.m.v. een lamp aangeven op welke plaats het medicijn ingevoerd dient te worden. Bovenstaande methode is zeer efficiënt omdat de operator zicht niet hoeft te verplaatsen zoals bij andere methoden wel het geval is. Operator voert zijn werkzaamheden op 1 plaats en op een Arbo verantwoorde werkhoogte uit. Daarnaast is deze methode zeer snel alhoewel de operator zelf het etiket plakt wordt het papier automatisch van het etiket gescheiden. Zelfs een weinig getrainde operator kan 500 tot 700 medicijnen per uur op deze manier verwerken.
Automatisch verdelen tot op Recept niveau
De verdeling van de medicijnen is volledig automatisch. Nadat de operator het medicijn in een van de invoer vakken geplaatst heeft wordt dit medicijn automatisch naar de juiste bestemming getransporteerd. Deze bestemming bestaat uit een compartiment met eigen lamp en unieke barcode waar alle medicijnen per recept verzameld worden totdat het recept compleet is. Zodra het recept compleet is of eventuele tekorten zijn geaccepteerd geeft de duidelijk zichtbare lamp aan dat de bestemming gereed is om geleegd te worden.
Werkwijze verpakken
Zodra een lampje aangeeft dat een bestemming gereed is scant de operator met behulp van de meegeleverde draadloze barcode scanner de bijbehorende barcode. De printer welke zich binnen handbereik van de bestemming bevind zal nu automatisch een adresetiket afdrukken, en indien gewenst een orderetiket (wat verwacht/geleverd). De geneesmiddelen kunnen vervolgens vanuit de bestemming in een recept verpakking worden verplaatst. Adresetiket kan worden geplakt en het recept is gereed om aan de klant mee te geven!